Bibliografie > Bijdragen in boeken


DE NEDERLANDSE POEZIE VAN DE NEGENTIENDE EN TWINTIGSTE EEUW IN DUIZEND EN ENIGE GEDICHTEN


KOMRIJ, Gerrit

(Bert Bakker Bloemlezing)

Bakker, Amsterdam, 1991, 10e herziene en vermeerderde druk

 

Bijdrage:

p. 779: 3. Verschrikt kijken we u aan ... [Uit: 01.65-DE MUMMIES]

terug