Bibliografie > Bijdragen in boeken


SLUIPMOORD OP DE SPELLING


CRAEYBECKX, Dr. Lode

Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1972

 

Bijdrage:

p. 49: [Handgeschreven briefje]

[“Akkoord met uw streven aangaande de spellingskwestie [sic]. Ook mijn naam mag bij de ondertekenaars van het (de) manifest(en). met hartelijke groet,” gesigneerd]

terug