Bibliografie > Bijdragen in boeken


HET VOORTPLANTINGSOFFENSIEF of DE HELE WERELD KIJKT TOE


door FRANS DE BRUYN, MARC ANDRIES, PAUL KOECK,

CLAUDE KRIJGELMANS, JAN EMIEL DAELE, LAURENT VEYDT,

WALTER SOETHOUDT, NIC VAN BRUGGEN, LOUIS PAUL BOON,

GUST GILS, HUGUES PERNATH, FREDDY DE VREE,

JULIEN VANDIEST, PAUL SNOEK, PATRICK CONRAD

Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen, 1971

 

Bijdrage:

p. 33-43: [Beste Walter,

Met gelijke post stuur ik de bijdragen der anderen terug. Neem me niet kwalijk zo

lang geaarzeld te hebben of ik hieraan zou meedoen of niet. Na deze aarzelingen overwonnen te hebben moet ik echter “nee” zeggen. Het lijkt me een boekje van niks te worden, alhoewel het idee prima was. Ik geloof best ermee te doen, mijn opvattingen omtrent porno weer eens “Boon-apart” te geven. Iets wat dan later gebeuren moet, als ik nog door een of twee romans ben doorgewerkt. Louis.]

[Er worden i.p.v. een bijdrage van Boon vier erotische tekeningen van hem gepubliceerd: “Misschien zal L.P. Boon daarmee niet akkoord kunnen gaan, misschien wel. Hopen maar dat het dit laatste is.”

Walter Soethoudt.]

 

[Op voorplat luidt de ondertitel: erotiese spielereien]

[De bedoeling was, als reactie op “Voor een herstel van het zedelijk klimaat”, op 18 januari 1971 gepubliceerd door de Katholieke Bisschoppen van België, de Aartsbisschop van de Russische Orthodoxe Kerk in België, de Aartsbisschop en priesters van de Grieks Orthodoxe Kerk in België, de Voorzitter van de Hervormde Kerk in België en de Vicaris-generaal van de Anglicaanse Kerk voor Europa, een “erotografiese” roman te publiceren. De resp. hoofdstukken zouden door een tiental Vlaamse auteurs geschreven worden. Dat projekt kelderde doordat “een aantal Zeer Bekenden” het lieten afweten. Overgeschakeld werd op het uitbrengen van een bundel erotische verhalen.]

terug