Publicaties

2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019    

Overzicht van publicaties die uitgegeven zijn door of met de hulp van het "Louis Paul Boon Genootschap" vzw en/of het "L.P. Boon-Documentatiecentrum", U.I.A.


Uitgaven Door Genootschap


Boontjes 1968

Zaterdag 13 December 2014

Na elf jaar stilte hervat het Louis Paul Boon Genootschap de uitgave van de Boontjes, de columns van Louis Paul Boon, die vanaf 1959 in het dagblad Vooruit in Gent (nu De Morgen) verschenen. Eerder verschenen acht delen (1959-1967) bij Uitgeverij Houtekiet in Antwerpen, maar deze uitgavereeks werd in 2003 gestopt wegens financiële problemen.

 

Het Boon Genootschap neemt de uitgave van de resterende tien delen op zich omdat de Boontjes, na de oorspronkelijke publicatie in het dagblad Vooruit, het enige nog nooit uitgebrachte volumineuze deel van Boons oeuvre vormen. Ze behoren absoluut tot het literaire erfgoed van het Nederlandstalige gebied.

 

De voortzetting van de reeks verschijnt op volstrekt identieke wijze als de voorgaande acht delen bij Houtekiet. In opdracht van het Genootschap brengen Uitgever Roelants [voorheen de Oude Mol] te Nijmegen en de Stichting Isengrimus te Utrecht jaarlijks een band uit met verantwoording onder leiding van Jos Muijres, Boonkenner en universitair docent bij de Opleiding Nederlands aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

 

De uitgave geschiedt op kleinschalige wijze, in een oplage van rond 600 exemplaren, bestemd voor leden, een kring van intekenaren en 200 exemplaren voor de boekhandel. Ieder actief betalend lid ontvangt de jaarlijkse uitgave als een der tegenprestaties van het Genootschap. Leden kunnen intekenen voor meerdere exemplaren van deze exclusieve uitgave tegen een speciale gereduceerde prijs. Daarnaast wil het bestuur ook vroegere leden in de gelegenheid stellen om voordelig op de hele reeks in te tekenen.

 

Louis Paul Boon: Boontjes 1968, band IX
Samenstelling en redactie: Jos Muijres, Gerard Raat en Elisabeth Salverda
ISBN: 978-90-815805-2-6
Uitgave: Roelants [voorheen de Oude Mol] - Nijmegen en Stichting Isengrimus –Utrecht
415 pag., gebonden, linnen met stofomslag, boekhandelsprijs € 27,50

Distributie Nederland en België: Centraal Boekhuis

 

Website Boeken over boeken: De ‘Boontjes’ gaan weer jaarlijks verschijnen

 Uitgaven Door Derden


Verzameld Werk deel 18 Memoires van de Heer Daegeman / Eros en de eenzame man

Donderdag 15 Mei 2014

Dit deel uit het Verzameld Werk bundelt twee indringende, maar ook omstreden romans van Vlaanderens grootste schrijver. Allebei hebben ze de vorm van een nagelaten bekentenis. In 'Memoires van de Heer Daegeman' (1975) is de verteller asociaal en crimineel, in 'Eros en de eenzame man' (1980, een jaar na Boons dood) is het een voyeur en exhibitionist die vooral op jonge meisjes valt. Boon gaf die personages zoveel van zichzelf mee, dat lezers de boeken als min of meer autobiografisch gingen beschouwen.


Het mooie van deze nieuwe editie is het nawoord van zo’n honderd pagina’s. Dat geeft, slechts hier en daar een beetje hoogdravend, een veel beter zicht op beide romans en hun plaats in het werk van Boon. Zeer verhelderend. Alleen al daarom is deze uitgave onmisbaar voor de liefhebbers.

 

Uitgeverij De Arbeiderspers, 2014, 368 p.
Prijs: € 27,95

 

 

Verzameld Werk deel 15 Pieter Daens

Vrijdag 10 Oktober 2014

Oktober 2014 verscheen deel 15 in het Verzameld Werk van Boon: Pieter Daens. Nieuwe delen die verschijnen van het verzameld werk van Boon krijgen overwegend weinig aandacht in de media.

 

Arjen Fortuin noemt het verschijnen in ieder geval in zijn column in NRC Handelsblad van vrijdag 10 oktober 2014: “Eindelijk, een boek! Ik vreesde al dat ik de voltooiing van het Verzameld Werk van Louis Paul Boon niet meer mee zou maken. Of het nu de bezorgers zijn (druk met andere zaken) of de uitgever (druk met Paulo Coelho), nu ligt er toch ineens Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht. 700 prachtpagina’s waarin Boon een monument opricht voor de priester Adolf Daens, die de moed had om het op te nemen voor de straatarme bevolking van de Vlaamse fabrieksstad, waarbij Boon het verhaal geraffineerd vertelde vanuit het perspectief van diens broer Pieter.”

 

Uitgeverij De Arbeiderspers, 2014, 752 p.
Prijs € 29,95

 

Lees meer over dit deel bij BoekenoverBoeken

 

Preview via GoogleBooks

 

 

Van satire naar zelfportret: Louis Paul Boon bewerkt de Reynaert (1946-1955)

Zondag 7 December 2014

door: Kris Humbeeck
gepubliceerd in: Tiecelijn 27, het jaarboek van het Reynaertgenootschap

 

Kris Humbeeck schreef een uitvoerig artikel over Boons Reynaertbewerking in jaarboek 7 van het Reynaertgenootschap (p. 61 – 126).

 

Tiecelijn 27, Jaarboek 7 van het Reynaertgenootschap, werd op zondag 7 december 2014 in het Museumtheater van Sint-Niklaas voorgesteld. 

 

De uitgave is online beschikbaar op de website van het Reynaert Genootschap

Het bewuste artikel staat in deel 1 (de eerste pdf op deze pagina)


Zie ook het themanummer BoonBerichten 98 over Wapenbroeders