Publicaties

2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019    

Overzicht van publicaties die uitgegeven zijn door of met de hulp van het "Louis Paul Boon Genootschap" vzw en/of het "L.P. Boon-Documentatiecentrum", U.I.A.


Uitgaven Door Genootschap


De eerste eeuw van Boon

Donderdag 4 Oktober 2012

Gedenkboek 100 jaar Boon – uitgegeven door Stichting Isengrimus in opdracht van het Boon Genootschap

 

Scheppend en oorspronkelijk werk van achttien bekende auteurs uit Vlaanderen en Nederland die hun bijdrage aan het boek leveren:

Robert Anker, Johan De Boose, Stefaan Van den Bremt, Paul Claes, Piet Gerbrandy, Paul Van Gysegem, Kristien Hemmerechts, Guido Van Heulendonk, Peter Holvoet – Hanssen, Leen Huet, Geert van Istendael, Walter Kerkhofs, Bart Koubaa, Rob Van Laerhoven, Monika Van Paemel, Joseph Pearce, Koen Peeters, Kamiel Vanhole, Christophe Vekeman, Annelies Verbeke en Victor Vroomkoning.

 

Overhandiging van het eerste exemplaar van De eerste eeuw van Boon aan Jo Boon en Dylan Casaer vond plaats op 20 oktober tijdens een feestelijke presentatie in de Stadsfeestzaal bij het stadhuis op de Grote Markt te Aalst.

 

Het Louis Paul Boon Genootschap is grote dank verschuldigd aan de redactie die de uitgave van het eeuwboek heeft voltooid: Jos Muyres, Gerard Raat en Betty Salverda.

 

Bekijk de inhoudsopgave van dit boek

 Uitgaven Door Derden


L.P. Boon Cahier

Zaterdag 29 September 2012

Ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van Louis Paul Boon in 2012 werd in Schunck, Heerlen, een manifestatie gehouden rond Eros & Engagement - L.P. Boon in woord en beeld. Er waren diverse activiteiten, waaronder een tentoonstelling, een excursie, lezingen en een symposium op 29 september.

 

Bij de manifestatie verscheen het L.P. Boon Cahier - een compact naslagwerkje van 48 pagina’s. Het bevat onder meer bio- en bibliografische informatie, enkele artikelen, een interview met Kris Humbeeck en citaten van Boon zelf. Het Cahier is geïllustreerd met foto’s en tekeningen.

 

 

 

 

De geboorte van Boontje

Maandag 1 Oktober 2012

Een boek over Louis Paul Boon, de avant-garde en de komst van de film.

door: Annie van den Oever, Bart Nuyens, Ernst Bruinsma

 

De geboorte van Boontje is een essay in drie delen, tot stand gekomen in een hecht samenwerkingsverband tussen drie literatuurwetenschappers/filmkundigen. Het biedt een heroriëntatie op de avant-garde in de literatuur door de verbanden bloot te leggen tussen de komst van de film in de lage landen en twee spilfiguren in de avant-garde van voor en na de oorlog: Paul van Ostaijen en Louis Paul Boon.

 

Uitgeverij Huis Clos, 80 p.

ISBN 978 90 79020 16 4

€ 15,00

 

Informatie over dit boek bij Uitgeverij Huis Clos

 

 

Over Louis Paul Boon - 'Die twee gebroers en hun zuster, dat was heilig'

Zaterdag 20 Oktober 2012

door Meurs A.M.

Josken Vermoesen kwam als meisje van 16 de familie Boon binnen. Een triestige familie, zoals ze zegt. Binnen een jaar overleed de enige zus van haar (toekomstige) man Frans aan leverkanker. De achterblijvers, de ouders en de twee broers Frans en Louis, waren er kapot van. Louis schreef "de dood van mijn zuster Jeanneke", een stukje dat elke lezer nu nog door de grond doet gaan.

Josken woonde met haar man Frans bij zijn ouders in huis die vanuit Aalst naar Gent verhuisd waren. Nadat moeder Stella een paar jaar later ook was overleden, verbleef  vader Jef bijna 10 jaar bij Josken en Frans in Aalst en Erembodegem. Meer dan 25 jaar woonde Josken in de buurt van Louis Paul Boon. Ze heeft veel van de mensen gekend die bij hem en zijn vrouw Jeanneke over de vloer kwamen. Nadat in 1976 Frans en in 1979 Louis was overleden, bleven de twee vrouwen met elkaar bevriend tot aan de dood van Jeanneke in 2005.

 

De praktische en nuchtere Josken vertelt in haar eigen karakteristieke taal over haar leven in de familie Boon, waaruit de grote schrijver Louis Paul Boon voortkwam.

 

Paperback: ISBN 97894 91472 183, prijs €16,95

E-pub (DRM-vrij), ISBN 97894 91472 190, prijs: €9,95

Verschijningsdatum: 20 oktober 2012

 

 

 

Verzameld Werk deel 11 - Boontje’s reservaat

Maandag 26 November 2012

Dit deel van het Verzameld Werk van Louis Paul Boon omvat Boontje's reservaat – Louis Paul Boons eenmanstijdschrift waarvan vijf afleveringen verschenen tussen 1954 en 1957.

 

Reculer pour mieux attaquer, zo moet Louis Paul Boon eind 1952 hebben gedacht, toen hij zijn rijtjeshuis in de fabrieksstad Aalst verruilde voor een villaatje in het groen – een stap achteruitzetten om beter te kunnen aanvallen. Deze tactische terugtocht in wat hij zelf zijn ‘reservaat’ noemde, gaf de schrijver onder meer vorm in het eenmanstijdschrift Boontje’s reservaat.


Tussen eind 1954 en 1957 verschenen vijf afleveringen van dit merkwaardige periodiek. Ze bevatten enkele oudere en langere bijdragen die nooit helemaal tot hun recht waren gekomen in de bladen waarin ze voor het eerst werden gepubliceerd en die ook vandaag nog niets van hun relevantie hebben verloren. Boon herzag de teksten voor zijn eenmanstijdschrift en vulde ze aan met recentere stukjes. Daarin verwoordde hij zijn ergernis over de naoorlogse mens die volgens hem het fascisme wel had overwonnen, maar elke dag helaas weer wat barbaarser werd.


Mieux attaquer – vanuit zijn nieuwe uitvalsbasis bestookte de schrijver de moderne wereld en haar ongeneeslijk primitieve bewoners met ongemeen scherpe pijlen. Maar Boon zou niet Boontje zijn, als hij ook zichzelf niet in het geding zou brengen. Meer dan een halve eeuw na hun verschijnen blijven de vijf afleveringen van Boontje’s reservaat een weergaloze demonstratie van de ontregelende kracht van Boons woord.

 

Uitgeverij De Arbeiderspers, 2012, 496 p.
Prijs: € 29,95

 

Pagina bij het Booncentrum over dit deel van het Verzameld Werk