Publicaties

2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019    

Overzicht van publicaties die uitgegeven zijn door of met de hulp van het "Louis Paul Boon Genootschap" vzw en/of het "L.P. Boon-Documentatiecentrum", U.I.A.


Uitgaven Door Derden


Opgespaarde zinnen: herinneringen aan Louis Paul Boon

Donderdag 19 Maart 2009

Literair tijdschrift GIERIK & Nieuw Vlaams Tijdschrift publiceerde in 2009 een speciaal nummer, gewijd aan Louis Paul Boon, getiteld “Opgespaarde zinnen: Herinneringen aan Louis Paul Boon” (27ste jaargang lentenummer 102, 2009). Ad hoc-redactrice Kathy De Nève had gesprekken met een aantal mensen die met Louis Paul Boon geleefd en gewerkt hebben. Vele literaire vrienden schreven een postuum „Boontje‟ voor hun Louis.

 

Naast bijdragen van Kathy De Nève zijn er onder andere bijdragen van Kris Humbeek, Jo Boon en Willie Verhegghe, afgewisseld met gesprekken die werden gehouden met Lucy D‟hooghe-Vyncke, Tine van Buul, Geertrui Daem, Antje De Boeck en Patricia Lasoen.

De publicatie in Gierik 102 was een eerste aanzet voor de latere boekuitgave van Kathy De Nève en Erik Van Malder die met andere interviews en beschouwingen werd aangevuld. Dit boek verscheen onder de titel “Opgespaarde zinnen: reflecties over Louis Paul Boon”.

 

Lees deze aflevering online

 

 

Verzameld Werk deel 3 - Vergeten straat

Vrijdag 5 Juni 2009

Het derde deel van het Verzameld Werk van Louis Paul Boon handelt geheel over de roman Vergeten straat die kort na de oorlog werd gepubliceerd. Behalve het verhaal zelf bevat het ook een uitgebreid nawoord, een tekstverantwoording, een bibliografie en noten.

 

Teksteditie en nawoord Kris Humbeeck, Britt Kennis, Ernst Bruinsma e.a.

Uitgeverij De Arbeiderspers, 2003, 296 p.

 

Een bespreking van deze uitgave is te lezen in Boelvaar Poef jaargang 10, nummer 1  (maart 2010), p. 77-83

 

Pagina bij het Booncentrum over dit deel van het Verzameld Werk

 

Recensie in Literair Nederland