Nieuws

2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018    


Word lid van het Louis Paul Boon Genootschap!

2018-01-10 16:00:04

Hoe meer leden, hoe meer vreugde - en ook: hoe meer mogelijkheden wij hebben om activiteiten te organiseren.
Het Genootschap kan niet zonder de jaarlijkse lidmaatschapsgelden van de leden. We krijgen slechts mondjesmaat subsidie - het meeste moet door onszelf opgebracht worden.

 

De contributie bedraagt € 50,00 per jaar.
Daarnaast bestaat er een ondersteunend lidmaatschap van 65 euro en een beschermend lidmaatschap van 85 euro, al naar gelang draagkracht en motivatie. Maar ieder lid heeft gelijke aanspraak op de diensten die het Genootschap verleent.

 

Voordelen

 • Nieuwe leden ontvangen ter introductie een welkomstgeschenk
 • Leden ontvangen in de regel publicaties van het Genootschap gratis. Zo ontvangen de leden jaarlijks het boek Boontjes. Deze Boontjes zijn de verzamelde columns van Louis Paul Boon en vormen een gestaag meanderende stroom van dagelijkse overpeinzingen over zijn leven en werk. De reeks ging van start bij Uitgeverij Houtekiet maar werd in 2003 gestopt. Het Boon Genootschap neemt de uitgave van de resterende tien delen op zich omdat de Boontjes absoluut behoren tot het literaire erfgoed van het Nederlandstalige gebied.
 • Alle leden ontvangen per e-mail ons mededelingenblad BoonBerichten
 • Vrijwel alle evenementen en bijeenkomsten die worden georganiseerd door het Genootschap zijn vrij toegankelijk voor leden en hun introducés.
  Doorgaans worden deze bijeenkomsten afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

 

Praktische informatie
U kunt zich op diverse manieren aanmelden als lid van het Louis Paul Boon Genootschap:

 • U neemt telefonisch contact op met een van de secretarissen
  Voor België: John Jacobs - 02 2512291
  Voor Nederland: André Dumont - 024 3565019
 • U stuurt een e-mail naar mail@lpboon.net met de vermelding ‘Aanmelding nieuw lidmaatschap’
 • Aanmelding via de website: zie tabblad Genootschap en klik op ‘lid worden’. Na invullen van uw gegevens en klikken op ‘verstuur’ wordt uw aanmelding per e-mail aan ons verzonden.

 

Na aanmelding zal ons secretariaat contact met u opnemen en onvangt u nadere inlichtingen over de verdere gang van zaken.

Leden in België en elders buiten Nederland maken het lidmaatschapsgeld over op de Belgische rekening, Nederlandse leden uitsluitend op de Nederlandse rekening.
Bankrekening België: BE36068200494781 tnv L.P.Boon Genootschap, Aalst
Bankrekening Nederland: NL53INGB0005685885 tnv. L.P.Boon Genootschap, Nijmegen

 

Alvast onze hartelijke dank voor uw bijdrage!