Oprichting


Kort na het overlijden van Louis Paul Boon (15/03/1912 - 10/05/1979) in mei 1979, nam Bert Van Hoorick het initiatief tot oprichting van een "Boon Vereniging". Spoedig na de oprichting gaf Van Hoorick het voorzitterschap door en werd erevoorzitter. Er werd gestreefd naar een blijvende blijk van eerbetuiging ter attentie van L.P. Boon, onder de vorm van een beeld, Jan de Lichte voorstellend, van de hand van wijlen beeldhouwer Roel D'Haese. Het streven stuitte begin jaren tachtig op politieke weerwil. Het beeld kwam in Antwerpen, Middelheim, terecht. Anno 1982 werd de "Boon Vereniging" getransformeerd tot het "Louis Paul Boon Genootschap" vzw., een vereniging met een bredere doelstelling met leden uit Nederland en Vlaanderen.

Het genootschap zal in de toekomst regelmatig samenwerken met het "L.P. Documentatiecentrum", Antwerpen, opgericht door prof. dr. Paul de Wispelaere, anno 1985 (subfaculteit Germanistiek, wetenschappelijke studie van het oeuvre van Louis Paul Boon, Universitaire Instelling Antwerpen).


Doelstelling van het Genootschap

Het "Louis Paul Boon Genootschap" vzw. kent vier belangrijke doelstellingen.

  • Bekendheid geven aan het werk, het leven en de sociaalfilosofische opvattingen van L.P. Boon;
  • Bevorderen van het wetenschappelijke onderzoek van Boons culturele nalatenschap en het uitdragen daarvan door middel van publicaties en manifestaties;
  • Samenwerken en contacten onderhouden met personen en instituties die met hun werk aansluiten bij de activiteiten van de vereniging.
  • Het genootschap ijvert voor een Boon-museum (Stedelijk Museum "Oud-Hospitaal", Oude Vismarkt 13, 9300 Aalst).